Via Flickr:
Gordon Vasquez, Kaki West, Night of 100 Stars 2010