Gordon Vasquez, Nikki Incandela, Lloyd Klein Couture Dresses, Night of 100 Stars Oscar Party

Gordon Vasquez, Nikki Incandela, Lloyd Klein Couture Dresses, Night of 100 Stars Oscar Party