Stephen Moyer PHOTOS, Toyota Grand Prix Celebrity Race 2011

MaryAnne Siena, Stephen Moyer, Jennifer Lexon, Toyota Grand Prix Celebrity Race 2011